Deprem Tehlikesine Konteyner Ev Çözümü

Deprem Tehlikesine Konteyner Ev Çözümü

Ülkemizin bulunduğu konum itibariyle deprem kuşağı üzerinde olduğunu bugüne kadar geçirdiğimiz acı deprem tecrübeleri ile hepimiz öğrendik. Beton yığınlarının, biraz yüksek ölçekli depremlerde nasıl kağıt gibi sallandığını ve yıkıldığını, ve şehirlerin onarılamayacak boyutta hasar ve can kayıplarıyla nasıl ye...
read more
Deprem ve konteyner ev

Deprem ve konteyner ev

Ülkemiz deprem kuşağında yeraldığından, bütün yerbilimcilerimiz “ısrarla depremle yaşamaya alışın; deprem öldürmez, bina öldürür” diyorlar. Evet, gerçekten de ülkemizi değiştiremeyeceğimize ya da deprem fay hatlarını etkil...
read more